Link küldése Link küldése

Luther Márton nyíregyházi emlékezete 3.
2017.11.04.


 Luther Márton emlékét tér és utca is őrzi városunkban. Az evangélikus templom elõtti terület elsõ elnevezését az ott található templomról kapta: Templom-sor (1840). Tér-jellege késõbb alakulhatott ki, így a város képviselõ-testülete 1890-ben Templom térre módosította elnevezését. Ez volt egészen 1910-ig, amikor Luther lett a tér névadója. 1954-ben a kozák lovas szobrát megrendelõ Malinovszkij marsallról nevezték át. A névváltoztatás nem talált kedvezõ fogadtatásra a lakosság körében, így azt 1962-ben Felszabadulás térre változtatták, mígnem 1988-ban visszakapta és ma is õrzi régi nevét. (Megjelent a Nyíregyházi Napló 2017. november 3-i számában)


 A mai Luther utcának is több elnevezése ismert. Elõször a csabai betelepülõkrõl nevezték el, majd Debreceni utca volt a neve. 1900-ban az evangélikus elemi iskoláról Iskola utcára keresztelték, majd 1910-ben Lutherrõl nevezték el. 1945 után az utca is, akárcsak a tér elõbb Malinovszkij nevét viselte, majd Felszabadulás útja volt. A rendszerváltozást követõen újra Luther a névadó, ahogyan errõl az utca elején található, 2003-ban leleplezett névtábla is tanúskodik Luther bronzba öntött arcképével, Németh Erika szobrászmûvész alkotásával (képünkön).
Ha az utcákon maradunk, akkor említésre méltó a nagytemplom közelében felépített és Lutherrõl elnevezett ház. Az evangélikus egyház vezetõsége 1927 decemberében jelezte a városnak, hogy saját telkein emeletes bérházat kíván építeni. December 27-én Nagy Elek városi fõmérnök az engedély megadását javasolta a képviselõ-testületnek. 1928. március 6-án bontási engedélyt kértek a telek épületeire, majd Kotsis Iván mûegyetemi tanár tervei szerint és Adorján János helyi építész vezetésével elkezdõdött az építkezés. A ház példás gyorsasággal elkészült, hiszen még ez év október 25-én kérték a várostól a lakhatási engedélyt, és az elsõ lakók már november elsején be is költöztek. Ebben az épületben rendezte be püspöki hivatalát Geduly Henrik.
Napjainkban a Luther-ház mellett az Iskola utcai kollégium is õrzi a nagy reformátor nevét.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész, www.emlekjelek.hu)

« vissza

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink

További hírek ebben a kategóriában

A kereskedõk áldozatkészségébõl lett iskola

100 éve alapították a Felsõ Kereskedelmit 2.

A kereskedõk áldozatkészségébõl lett iskola

100 éve alapították a Felsõ Kereskedelmit 1.

Amiről az utcák mesélnek... - 110 éve született Lukácskó András

1997. március 15-én a város díszpolgári címmel tüntette ki.

A gazdák otthona

Mûködött itt mûvelõdési ház mozival, szálloda, ma pedig bérleményként egy szórakozóhelynek ad helyet

Cukrászaink Svájcból

A 19. században több svájci cukrász talált hazánkban új otthonra és megélhetési lehetõségre.Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!