Link küldése Link küldése

Luther Márton nyíregyházi emlékezete
2017.10.28.


A reformáció 400. évfordulója alkalmából, 1917. október 30-án egy jótékony célú vallásos estélyt tartottak a Koronában. (Megjelent a Nyíregyházi Napló 2017. október 27-i számában.)


Itt mondta el a reformáció ünnepére írt alkalmi ódáját dr. Vietórisz József főgimnáziumi tanár, valamint a gimnázium diákjai előadták a Luther Wormsban című jelenetet. Október 31-én 7 órakor egy tótnyelvű szertartás keretében történő úrvacsoraosztással indult a nap, majd 8 órakor tótnyelvű istentisztelet volt, melyen az oltári szolgálatot Paulik János lelkész végezte.

Az istentiszteleteket követően díszközgyűlés vette kezdetét a nagytemplomban. Itt dr. Vietórisz József egyházfelügyelői minőségében mondott alkalmi beszédet, amelyben a reformációt „a szabadság, igazság és üdvösség szent eszméinek diadalünnepének” nevezte, amely méltó arra, hogy „felekezeti különbség nélkül, megértő lélekkel kísérje mindenki, akinek érzéke van az emberiség egyetemes érdekei iránt”. Beszédében kitért a várost jellemző felekezetközi békére is: „Gyülekezetünk a maga több mint 16 000-re rúgó lélekszámával városunk lakosságának több mint 40 százalékát foglalja magában. És el merjük mondani, hogy kezdettől fogva nem irigy szemlélője a másfelekezetűek beköltözésének és térfoglalásának, hanem erős bástyája és lelkes ápolója a felekezetközi békének”. A díszközgyűlés végén összefoglaló fogadalmat tettek, amelyben megörökítették „a magyarhoni és külföldi reformátorok, hithősök, buzgó s áldozatkész fejedelmek, szabadsághősök, tudósok és egyházvezérek emlékezetét”. Nem felejtkeztek el városalapító őseik emlékének megörökítéséről sem, „akik 17 évtizeddel ezelőtt kimondhatatlan nehézségek, súlyos életküzdelmek, példaadó önmegtagadásuk, nélkülözésük és áldozatkészségük révén vetették meg alapjait ezen ma virágzó városnak, benne szépen fejlődő evangélikus egyházunknak és iskoláinknak”.

A városi és a tanyai iskolákban is emlékünnepélyeket tartottak, „így teljessé lett a megemlékezés módja, mert nagyok és kicsinyek egyaránt lerótták a kegyelet adóját Luther és a többi nagy reformátor soha el nem múló érdemei iránt”.

(Szerző: Ilyés Gábor helytörténész)

« vissza

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink

További hírek ebben a kategóriában

Fejezetek a Nyíregyházi Ipartestület történetéből I.

A Nyíregyházi Ipartestület megalapítására 1884 őszén tették meg az első lépéseket.

Az egykori postapalota épületéről

Megjelent a Nyíregyházi Napló 2018. február 2-i számában.

Amiről az utcák mesélnek... - „A vármegye szellemi életének eleven, hű tükre”

A Bessenyei Kör 1934-ben egy hiánypótló megyei folyóirat megjelentetését határozta el.

Jubilál a társaság – A Bessenyei ma is kulturális márkanév

A 19. század végi Nyíregyházán báró Feilitzsch Berthold főispán kezdeményezésére indult mozgalom.

A Bessenyei Körnek nagy hivatása van

A Nyírvidék 1884. évi utolsó két számában egy szerkesztõi jegyzet olvasható.

Krúdy éve is 2018

140 éve született az írófejedelem.Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!