Link küldése Link küldése

Luther Márton nyíregyházi emlékezete
2017.10.28.


A reformáció 400. évfordulója alkalmából, 1917. október 30-án egy jótékony célú vallásos estélyt tartottak a Koronában. (Megjelent a Nyíregyházi Napló 2017. október 27-i számában.)


Itt mondta el a reformáció ünnepére írt alkalmi ódáját dr. Vietórisz József főgimnáziumi tanár, valamint a gimnázium diákjai előadták a Luther Wormsban című jelenetet. Október 31-én 7 órakor egy tótnyelvű szertartás keretében történő úrvacsoraosztással indult a nap, majd 8 órakor tótnyelvű istentisztelet volt, melyen az oltári szolgálatot Paulik János lelkész végezte.

Az istentiszteleteket követően díszközgyűlés vette kezdetét a nagytemplomban. Itt dr. Vietórisz József egyházfelügyelői minőségében mondott alkalmi beszédet, amelyben a reformációt „a szabadság, igazság és üdvösség szent eszméinek diadalünnepének” nevezte, amely méltó arra, hogy „felekezeti különbség nélkül, megértő lélekkel kísérje mindenki, akinek érzéke van az emberiség egyetemes érdekei iránt”. Beszédében kitért a várost jellemző felekezetközi békére is: „Gyülekezetünk a maga több mint 16 000-re rúgó lélekszámával városunk lakosságának több mint 40 százalékát foglalja magában. És el merjük mondani, hogy kezdettől fogva nem irigy szemlélője a másfelekezetűek beköltözésének és térfoglalásának, hanem erős bástyája és lelkes ápolója a felekezetközi békének”. A díszközgyűlés végén összefoglaló fogadalmat tettek, amelyben megörökítették „a magyarhoni és külföldi reformátorok, hithősök, buzgó s áldozatkész fejedelmek, szabadsághősök, tudósok és egyházvezérek emlékezetét”. Nem felejtkeztek el városalapító őseik emlékének megörökítéséről sem, „akik 17 évtizeddel ezelőtt kimondhatatlan nehézségek, súlyos életküzdelmek, példaadó önmegtagadásuk, nélkülözésük és áldozatkészségük révén vetették meg alapjait ezen ma virágzó városnak, benne szépen fejlődő evangélikus egyházunknak és iskoláinknak”.

A városi és a tanyai iskolákban is emlékünnepélyeket tartottak, „így teljessé lett a megemlékezés módja, mert nagyok és kicsinyek egyaránt lerótták a kegyelet adóját Luther és a többi nagy reformátor soha el nem múló érdemei iránt”.

(Szerző: Ilyés Gábor helytörténész)

« vissza

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink

További hírek ebben a kategóriában

A kereskedõk áldozatkészségébõl lett iskola

100 éve alapították a Felsõ Kereskedelmit 2.

A kereskedõk áldozatkészségébõl lett iskola

100 éve alapították a Felsõ Kereskedelmit 1.

Amiről az utcák mesélnek... - 110 éve született Lukácskó András

1997. március 15-én a város díszpolgári címmel tüntette ki.

A gazdák otthona

Mûködött itt mûvelõdési ház mozival, szálloda, ma pedig bérleményként egy szórakozóhelynek ad helyet

Cukrászaink Svájcból

A 19. században több svájci cukrász talált hazánkban új otthonra és megélhetési lehetõségre.Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!