Fejezetek a Nyíregyházi Ipartestület történetéből I.


Link küldése Link küldése

Fejezetek a Nyíregyházi Ipartestület történetéből I.
2018.02.10.


Az ország ipartestületeit az 1884. évi XVII. törvénycikk értelmében hozták létre azzal a céllal, hogy „az iparosok közt a rendet és az egyetértést” fenntartsa, „az iparhatóságnak az iparosok közt fenntartandó rendre irányuló működését” támogassa, valamint „az iparosok érdekeit” előmozdítsa és őket „haladásra” serkentse. (Megjelent a Nyíregyházi Napló 2018. február 9-i számában.)


A Nyíregyházi Ipartestület megalapítására 1884 őszén tették meg az első lépéseket dr. Ferlicska Kálmán ügyvéd kezdeményezésére. A csizmadia ipartársulat árucsarnokában október 4-én „általános és együttes iparossági közgyűlést” tartottak, melyen a város mintegy 220 iparosa jelent meg, akik egyhangúlag kifejezték, hogy „az ipartestület megalkotását feltétlenül” kívánják. Az alakuló közgyűlést 1885. március 25-én tartották Krasznay Gábor polgármester elnöklete alatt. Elnökül közfelkiáltással az iparbarát dr. Ferlicska Kálmánt választották meg, aki csak ideiglenesen, ügyvezetőként volt hajlandó elfogadni a címet, amíg a testület dolgai rendeződnek. Az ipartestület 1885. április 7-én kezdte meg törvényszerű működését, hivatalos helyiségét ifjú Maurer Károly házában rendezték be. Az 1886. évi tisztújító közgyűlésen Jánószky János csizmadiamestert választották meg elnöknek.

Az első székházukat a várostól 1891-ben megvásárolt Szt. Mihály (ma Bethlen Gábor) utcai telken építették fel, ahol egy volt kaszárnya állt. Az épületet saját erőből, „házilag” készítették, ami később nagy anyagi terheket rótt a testületre és bírálat tárgyát is képezte. Mindenesetre a székház elkészült és 1893. október 1-jén egy díszes ünnepség keretében fel is szentelték. Egy évvel később már az épület falai között tartották zászlószentelési ünnepségüket is. A nemzetiszínű selyemlobogó egyik oldalára a város címerét és a Nyíregyházi Ipartestület feliratot, a másikra az „Isten segíts munkánkban” jelmondatot hímezték. Bencs László polgármester e szavak kíséretében ütötte be a zászlószögeket: „E zászló követői az ipart és szorgalmat ne hagyják el soha az Isten dicsőségére!”

(Szerző: Ilyés Gábor helytörténész, www.emlekjelek.hu)

« vissza

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink

További hírek ebben a kategóriában

Pénzügyi palotából múzeum

A palota építését a városlakók részérõl élénk érdeklõdés kísérte.

Pénzügyi palotából múzeum

Az épület terveit Maróthy Kálmán nyugállományú mérnökkari ezredes készítette el.

Zsidó hõsi halottak emlékmûve

Városunk több emlékjellel õrzi az elsõ világháborúban hõsi halált haltak emlékét.

A kereskedõk áldozatkészségébõl lett iskola

100 éve alapították a Felsõ Kereskedelmit 2.

A kereskedõk áldozatkészségébõl lett iskola

100 éve alapították a Felsõ Kereskedelmit 1.Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!