Városrész központ kialakítása

A megvalósítani tervezett tevékenységek:
- Damjanich sétány rekonstrukciója (D-ről a rendőrség, az Anno étterem és az élelmiszerbolt É-i homlokvonala, É-ról a lakótömbök homlokzata által határolt sétány és környezete, K-i lezárása a gyalogos híd, Ny-i lezárása az Árpád utca);
- Az Anno étterem, az élelmiszerbolt és a rendőrség mögötti zöldfelület (a kiszolgáló út peremvonaláig), valamint az épületek közötti zöldfelületek rekonstrukciója;
- Lakótelepi közpark parkosított részének kialakítása (a patakmeder koronaélétől a 10 emeletes lakótömbök előtt futó járdáig, É-i határa a Damjanich sétány meghosszabbításának vonala, D-i határa a Toldi. u. 62. és 64. számú ingatlanok közötti terület magasságában);
- 2 db játszótér (kicsinyek játszótere és több korcsoportos játszótér) kialakítása a Toldi u. 58. és 64. számú épületek előtti területen;
- Kosárpálya kialakítása, sportpálya és parkoló felújítása (Toldi u. 66. számú ingatlan előtti járda és a patakpart közötti térrészen);
- Patakparti sétány és a Deák Ferenc utcára bekötő gyalogút kialakítása;
- A 10 emeletes lakótömbök nyugati homlokzata előtt futó járda és az épületek közötti kikötések kialakítása;
- Hullámosított acéllemez áteresz-híd építése a Lehel utca folytatásában;
- Vécsey köz - parkoló építése és járda felújítása a Vécsey Károly Általános Iskolától D-re;
- Az Érpatak részleges lefedése és parkoló bővítés (a közpark É-i végében található jelenlegi parkoló bővítése);
- Toldi utca Érpatak partja, orvosi rendelő előtti terület, vegyes forgalmú út kialakítása.

Nonprofit Szolgáltató és Képzési Központ (Nyírségi Civilház) és az Érkerti Rendőrőrs épületének felújítása

A tevékenység eredményeként megvalósul a Nyírségi Civilháznak helyet adó épület felújítása. A fejlesztés keretében az épület külső-belső felújítása történik a tető hő- és vízszigetelése, a homlokzat hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje, a távfűtés korszerűsítése és épületgépészeti felújítás által.

A Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény külső felújítása

A tevékenység keretében megvalósul az épület külső homlokzati hőszigetelése, a lapostető hő- és vízszigetelése, a tornaterem nyílászáróinak és héjazatának cseréje.
A tornatermi szárny magastető héjazata és nyílászárói cserére szorulnak, a homlokzati hőszigeteléssel (5200 m²) a hőtechnikai problémák megoldódnak. A lapostetős épületrész (1060 m²) hőszigetelése és átfedése is megvalósul.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény külső felújítása

A tevékenység keretében megvalósul a - korábban ki nem cserélt - homlokzati nyílászárók cseréje (a lépcsőházi portálok esetében korszerű műanyag nyílászárók beépítése), a homlokzat és a födém hőszigetelése.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely külső felújítása

A tevékenység keretében megvalósul a lapos tető hő- és vízszigetelésének felújítása, valamint a homlokzat hőszigetelése.

A Nyíregyháza, Toldi utcai - iparosított technológiával épült - 10 emeletes társasházak és lakásszövetkezeti társasházak (10 darab) közös részeinek külső felújítása

A tevékenység keretében - az energiahatékonyság szempontjait figyelembe véve - megtörténik 10 darab tízemeletes, iparosított technológiával épült társasházi és lakásszövetkezeti társasházi lakóépület közös részeinek felújítása.
Elemei: a homlokzat utólagos hőszigetelése kőzetgyapotos hőszigetelő rendszerrel, illetve a tető utólagos hő- és vízszigetelése.
A tervezett hőszigetelő rendszer alapja a hangszigetelő, páraáteresztő és tűzálló ásványgyapot lap. A tűzálló hőszigetelésnek a 10 emeletes lakóépületek homlokzati magassága miatt igen fontos szerepe van. A felsőbb szinten elhelyezkedő lakások tekintetében pedig a tető hő- és vízszigetelésének van kiemelt jelentősége.
A projektelem megvalósítása kapcsán érintett épületek: Toldi u. 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 65., 67., 69. Az érintett társasházak és lakásszövetkezeti társasházak konzorciumi partnerként vesznek részt a pályázatban.

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő soft elemek (lakosságot érintő programok, akciók) + városmarketing elemek megvalósítása

Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő program: munkaerőpiaci trénerek, digitális írástudás fejlesztése, környezettudatos tréning.
Szociális tevékenység a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére: az állampolgárok ismereteinek bővítése, a hajléktalanok problémáinak, élethelyzetének megismerése, szolidaritás erősítése. Az állampolgárok információhoz juttatása az igényelhető szociális és egyéb ellátásokról, az azokhoz való hozzájutás segítése.
Bűnmegelőzési, közbiztonsági program: áldozattá válás megelőzése, elkövetővé válás elkerülése. A célcsoportok minél szélesebb körű tájékoztatása.
A helyi lakosság kötődését, értékmegőrző szemléletét erősítő, közösségfejlesztő gyermek-, ifjúsági- és szülő-programok.
Idős emberek, idősödő generációk és hátrányos helyzetű emberek életminőségének fejlesztése képzés, helyi kezdeményezések, életmód-programok, önszerveződő tevékenységek révén.
Városmarketing tevékenységek

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink


Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!