Link küldése Link küldése

Egy nap, amikor a város apraja és nagyja örömben úszott
2018.01.13.


Inczédy György fõhadnagy 1837. december 4-én, a városi gyûlésen kihirdettette az V. Ferdinándtól kapott privilégiumot, majd a vármegye is megtette ezt a december 18-19-i közgyûlésén. Ezt követõen lázas készülõdés kezdõdött a kiváltságlevélben foglalt városi szervezet felállítása, valamint a város lakossága körében történõ beiktatása és az ehhez kapcsolódó ünnepség elõkészítése ügyében.


E nevezetes napot 1838. január 22-re tûzték ki. Az ünnepség kezdetén, a városházán tartottak egy gyûlést Kállay Péter elsõ alispán elnöklete alatt a város elöljárói és elõkelõségei jelenlété­ben. Ezt követõen a városháza elé vonult a küldöttség, ahol a megyei fõjegyzõ hangosan felolvasta a szabadalomlevél teljes magyar fordítását, melyet a jelenlévõk üdvrivalgása fogadott. A kihirdetést követõen istentiszteletek következtek. Elõbb a katolikus, majd az evangélikus templomba vonultak hálaadásra. Utóbbi helyen Mikuss Sámuel prédikátor tartott beszédet és az uralkodó nevének említésekor a templom elõtt mozsarakból adtak le díszlövéseket. Az istentisztelet a Tartsd meg Isten királyunkat kezdetû énekkel ért véget.

A templomból a nagyvendéglõbe siettek az elõkelõségek, ahol 230 fõre terített asztal várta õket, míg a köznépet a Csillag kocsmában fogadták, ahol mintegy 200 személyt vendégelt meg a város. A krónikás nem mulasztotta el feljegyezni, hogy a piacon egész délelõtt két bolthelyiségbõl csatornán folyt a bor, melybõl „sokan nem csak bõven hörpentettek, hanem vedrekben haza is hordták”. Ugyanitt perec és néhány véka dió szóratott a nép közé. Este pedig táncvigalommal tették fel a koronát a napra, bár a zenét szolgáltató Bunkó bandájának „inkább csak a neve, mint muzsikája volt híres”.

Így lett mindenki számára emlékezetessé az a nap, amikor a 17 és fél ezer lakosú Nyíregyháza rendezett tanácsú várossá vált. Hamarosan meg is alakult az elsõ választott városi tisztikar, a tanács élén Inczédy György polgármesterrel, a „nép szószólójával”.

(Szerzõ: Ilyés Gábor)

« vissza

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink

További hírek ebben a kategóriában

A Bessenyei Körnek nagy hivatása van

A Nyírvidék 1884. évi utolsó két számában egy szerkesztõi jegyzet olvasható.

Krúdy éve is 2018

140 éve született az írófejedelem.

Egy dinasztia a gyógyszerészet szolgálatában

Ma a Szabolcs Szálló épülete található azon a helyen, ahol egykor az Arany Sas Patika állt.

Isten a mi bizodalmunk tornya

A református templom építéstörténete 2.

„Isten a mi bizodalmunk tornya” – A református templom építéstörténete 1.

A 18. sz. második feléből a régi templom renoválására vannak adatok.

Luther Márton nyíregyházi emlékezete 3.

Luther Márton emlékét tér és utca is őrzi városunkban.Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!