Link küldése Link küldése

Egy dinasztia a gyógyszerészet szolgálatában
2017.12.09.


Ma a Szabolcs Szálló épülete található azon a helyen, ahol egykor az Arany Sas Patika állt, amelyet három generáción át a Szopkó család vezetett. Ez a patika volt a megyében az elsõ, sõt az országban is az elsõk között jött létre! (Megjelent a Nyíregyházi Napló 2017. december 8-i számában.)


A patika eredetileg a Takarékpalota helyén állt, késõbb tették át székhelyét a Vay Ádám u. 3. sz. (ma Dózsa Gy. u. 1.) alá. Az egykori tulajdonosai közül érdemes megemlíteni Kobylitz Dánielt, aki a város egyik leggazdagabb polgárának számított és az 1838-ban megalakult városi vezetõ testületnek is tagja volt. Õ volt az, aki az 1831-es kolerajárvány hírét meghozta a városba. A Szopkó család tulajdonába 1878-ban került a patika, amikor azt a Felvidékrõl városunkba költözõ Szopkó Alfréd megvásárolta. Amikor 1902-ben meghalt, a család gyászában osztozott a megye, a város és az evangélikus egyház is. A gimnázium évkönyvében így foglalták össze érdemeit: „Szopkó Alfréd helyi társadalmunknak minden szépért és jóért lelkesülõ tagja volt. Október 28-ikán benne evangéliumi egyházunk egyik hû és buzgó fiát vesztette el, fõgimnáziumunk pedig pénztárnokát, ki 20 éven keresztül lankadatlan buzgalommal, becsületességgel és hûséggel kezelte a tanintézet vagyonát, miért is emléke, érdemei s áldozatkészsége elévülhetetlenek lesznek iskolánk évlapjain”.

Az „Arany sashoz” címzett „gyógytár” vezetését a fia, Szopkó Dezsõ vette át, aki 1872. augusztus 9-én, Szepesolasziban született és a nyíregyházi evangélikus fõgimnáziumban érettségizett 1890-ben. Budapesten Doctor et Magister Pharmaciae diplomát szerzett 1893-ban, amely feljogosította a patika önálló vezetésére. Kiskunhalasról patikáriusi tapasztalatokkal tért haza, hogy 1903-tól harminc éven át a patika élén állva szolgálja nemcsak a betegeket, hanem városát és evangélikus egyházát is. Apja nyomdokain haladva õ is igyekezett saját készítményeivel növelni patikája hírnevét, ilyen volt a Venus krém és szappan. 1933. november 6-án hunyt el. „A kapott örökséget nemcsak híven megõrizte, hanem tovább fejlesztve hagyta örökül” Dezsõ fiára, aki az 1950-es államosításig vezette e nagyhírû patikát.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész, www.emlekjelek.hu)

« vissza

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink

További hírek ebben a kategóriában

Krúdy éve is 2018

140 éve született az írófejedelem.

Egy nap, amikor a város apraja és nagyja örömben úszott

Inczédy György fõhadnagy 1837. december 4-én kihirdettette az V. Ferdinándtól kapott privilégiumot.

Isten a mi bizodalmunk tornya

A református templom építéstörténete 2.

„Isten a mi bizodalmunk tornya” – A református templom építéstörténete 1.

A 18. sz. második feléből a régi templom renoválására vannak adatok.

Luther Márton nyíregyházi emlékezete 3.

Luther Márton emlékét tér és utca is őrzi városunkban.

Luther Márton nyíregyházi emlékezete

A reformáció évfordulója alkalmából, 1917. október 30-án egy jótékony célú vallásos estélyt tarottakImpresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!