Link küldése Link küldése

A gazdák otthona
2018.04.01.


Egy rövid hír adta tudtul a Nyírvidékben, hogy 1903 szeptemberében a Nyíregyházi Gazdaszövetség alapszabályát a földmûvelésügyi miniszter jóváhagyta.


Decemberben megalakult a tisztikar is: elnökül a gazdák körében nagy tiszteletnek örvendõ Paulusz Mártont, míg alelnökökké ifj. Henzsely Andrást és Szmolár Pált, pénztárossá pedig Márföldi Istvánt választották. Paulusz Márton évtizedeken át tagja volt a városi képviselõ-testületnek, a vármegye törvényhatóságának, 1922-ben a Tiszántúli Mezõgazdasági Kamara alelnöki tisztségének ellátásával bízták meg, míg 1925-ben a kormányzó kir. gazdasági tanácsossá nevezte ki.

A gazdákat összefogó és érdekeit is képviselõ szövetség 1908-ban a várostól kedvezményes áron, 8035 koronáért telket vásárolt a Szentmihályi (ma: Bethlen G.) utcában. A Gazdák Otthona elnevezésû, közösségi célokat is szolgáló épületet a Szuchy testvérek, József és János tervezték, valamint a felépítésük is az õ nevükhöz fûzõdik, mint ahogy akkoriban több nyíregyházi épületé is (például a Körte utcai óvoda, a Benczúr téri szabadkõmûves székház, a Kálvin téri Liptay-ház). Az építkezéshez 1908 õszén kezdtek hozzá és a következõ év tavaszán már át is adták rendeltetésének a tekintélyes megjelenésû, de szerényen díszített épületet.

Itt rendezte be a Gazdaszövetség a hivatalos helyiségeit, ahol például az év eleji cselédszerzõdtetések is történtek, de itt találtak méltó helyet a hétvégi közösségi összejöveteleiknek, valamint a báloknak, sõt nevezetes lakodalmak színhelyéül is szolgált. A tirpák gazdák Bethlen G. u. 24. sz. alatti otthona 1949-ben a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szervezetének, majd az utód szakszervezeteknek a tulajdonába és kezelésébe került. Azóta mûködött itt mûvelõdési ház mozival, szálloda, ma pedig bérleményként egy szórakozóhelynek ad helyet.

A tirpák gazdák utódai a 2000-es évek elején mozgalmat indítottak a jogos tulajdonuk visszaszerzéséért, mindmáig hiába...

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész, www.emlekjelek.hu)

« vissza

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink

További hírek ebben a kategóriában

Amiről az utcák mesélnek – Lapok a Nyírvidék történetéből 1.

A várostörténeti rovat cikkeinek megírásához alapvető forrásként használom a Nyírvidék című lapot.

Amiről az utcák mesélnek... – Osztrák-Magyar Bank

Az Osztrák-Magyar Bankot 1878-ban alapították.

Pénzügyi palotából múzeum

A palota építését a városlakók részérõl élénk érdeklõdés kísérte.

Pénzügyi palotából múzeum

Az épület terveit Maróthy Kálmán nyugállományú mérnökkari ezredes készítette el.

Zsidó hõsi halottak emlékmûve

Városunk több emlékjellel õrzi az elsõ világháborúban hõsi halált haltak emlékét.Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!