A Bessenyei Körnek nagy hivatása van


Link küldése Link küldése

A Bessenyei Körnek nagy hivatása van
2018.01.20.


A Nyírvidék 1884. évi utolsó két számában egy szerkesztõi jegyzet olvasható Társadalmi életünk háttere címmel.


Az írás arra a korábbi felvetésre ad választ és megoldási javaslatot, amely azt szorgalmazza, hogy közös erõvel alkossanak egy „kitûnõ vidéki lapot”. A szerkesztõ szerint a lap létrehozását meg kell elõznie egy olyan társaság alapításának, amelynek célja „a szép-mûvészetek gyakorlása által a kedélyeket nemesíteni, a romlástól megvédeni, szóval mûvelõdni”. A társadalmat kell tehát elõbb felemelni, hogy befogadóbb legyen a kultúra iránt, majd ezt követheti egy olyan mûvelõdési kör létrehozása, amelynek férfi és nõ egyaránt tagja lehet.

E gondolat feltûnésével szinte párhuzamosan bontakozott ki a városban Bessenyei György emlékének az ápolása. Nyíregyháza szeretett volna felmutatni egy olyan személyt, akire a mûvelõdés szempontjából büszkén tekinthet. Ezt az alakot találta meg a magyar felvilágosodás elsõ korszakának vezéralakjában, a berceli születésû Bessenyeiben. Az evangélikus fõgimnázium 1876-ban alapított önképzõköre az 1888/89-es tanévben, Porubszky Pál elnöklete alatt döntött úgy, hogy a testõríró nevét tûzi zászlajára, miközben a fõvárosban tanuló Szabolcs vármegyei egyetemisták is elkötelezték magukat Bessenyei örökségének ápolásában. Kovács István törvényszéki bíró javaslatára pedig 1889-ben szoborállítási akció is indult, amely majd tíz évvel késõbb ért révbe.

Így amikor Feilitzsch Berthold fõispán 1897-ben felkarolta az alapítás gondolatát, akkorra már eldöntetett, hogy a kör Bessenyei nevét fogja viselni. E szellemben tartották meg „rendkívül élénk érdeklõdés mellett, vidéki intelligenciánknak is nagyon örvendetes tekintélyes részvételével” az alakuló közgyûlést 1898. január 24-én a vármegyeháza nagytermében. A kör megválasztotta elsõ tisztségviselõit, akik a névadó szellemében hozzáláttak a megye és a város mûvelõdési életének felvirágoztatásához.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész)

« vissza

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink

További hírek ebben a kategóriában

Pénzügyi palotából múzeum

A palota építését a városlakók részérõl élénk érdeklõdés kísérte.

Pénzügyi palotából múzeum

Az épület terveit Maróthy Kálmán nyugállományú mérnökkari ezredes készítette el.

Zsidó hõsi halottak emlékmûve

Városunk több emlékjellel õrzi az elsõ világháborúban hõsi halált haltak emlékét.

A kereskedõk áldozatkészségébõl lett iskola

100 éve alapították a Felsõ Kereskedelmit 2.

A kereskedõk áldozatkészségébõl lett iskola

100 éve alapították a Felsõ Kereskedelmit 1.Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!