Link küldése Link küldése

„Az értelmes szív tudásra törekszik...”
2017.11.13.


Amiről az utcák mesélnek... (Megjelent a Nyíregyházi Napló november 10-ei számában.)


Ez az ószövetségi idézet olvasható azon az 1997-ben leleplezett emléktáblán, amely az evangélikus általános iskola épületének falán látható. A táblával annak a néptanító képezdének állítottak emléket, amely a Tiszai Evangélikus Egyházkerület szervezésében, 1847. október 31-én kezdte meg működését. Hazánkban az első tanítóképzőket egyházi keretek között, sokszor a pap- és lelkészképzéshez kötötten szervezték meg.

 

Az evangélikus egyházban az első, de már önálló tanítóképző volt a rövid életű nyíregyházi.

 

Az alapítás kezdetei 1836-ra nyúlnak vissza, amikor a városunkban tartott evangélikus egyházkerületi gyűlésen elfogadták a kerületre vonatkozó iskolaszabályzatot és felmerült a képző megnyitásának igénye is. A helyi egyházközség már 1840-ben jelezte, hogy szívesen adna helyet a képezdének. Kezdeményezésüket a város vezetői is támogatták, akik a gyakorlati képzéshez földet is felajánlottak abban a reményben, hogy ezzel a mezőgazdasági ismeretek oktatása is előmozdíttatik. Amikor eldőlt, hogy a képzőt Nyíregyházán állítják fel, az egyházközség 1842-ben megvásárolta és később tanítási célokra átalakította az úgynevezett Mezősi-féle házat, amely az evangélikus templommal szemben, a lelkészi lakások mellett állt. (A házat az Alpár-féle iskolaépület építése előtt bontották le.) Azonban nagyon lassan haladt a képző anyagi alapjainak és tárgyi feltételeinek az előteremtése, majd az igazgató kiválasztása.

 


1847 nyarán végre kinevezték Emericzy Lajost igazgatónak, majd a reformáció emléknapján ünnepélyesen meg is nyitották az iskolát. Az első tanévben mindössze tíz, 6 német és 4 tót ajkú hallgatója volt a szemináriumnak, de közülük is csak a felének sikerült eredményesen befejeznie a tanévet. A jelentések kiemelték Emericzy szorgalmát, önfeláldozását, derék jellemét és „dús ismereteit”. Anyagiak hiányában azonban be kellett zárni az intézményt, amely majd csak 1859-ben nyithatta ki újra kapuit. Véglegesen 1873-ban szűnt meg az oktatás, amikor az egyházkerület Eperjesre helyezte át a képzést.


Ilyés Gábor

« vissza

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink

További hírek ebben a kategóriában

Amiről az utcák mesélnek... – Nyíregyháza bombázása

A német megszállást követően a szövetségesek ellenséges területnek tekintették hazánkat.

Amiről az utcák mesélnek – Royal, Bristol, Béke

Friedmann Miksa és az Otthon szálloda.

Amiről az utcák mesélnek...

„A közigényeknek mindenekben megfelelő vármegyei közkórház létesítése véglegesen elhatároztatik.”

Amiről az utcák mesélnek... - Fejezetek a Nyíregyházi Ipartestület történetéből III.

Városunk iparosai 1919 augusztusában elhatározták, hogy új székházat emelnek.Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!